دی ۱۱, ۱۴۰۱

لسیتین چیست؟ تفاوت لسیتین پودری و مایع در چیست

لسیتین چیست و انواع لسیتین کدام اند و هرکدام چه کاربردی دارد؟ سویا لسيتين مايع خوراکی لسيتين خوراكي ترکیبی از استرفسفاتيديل‏ هاي نامحلول در استن فسفاتيدها است كه عمدتأ حاوي فسفاتيديل كولين، فسفاتيديل اتانول آمين، فسفاتيديل سرين، و فسفاتيديل اينوزيتول در تركيب با مقادير متفاوتي از تري گليسريدها، اسيدهاي چرب و كربوهيدراتها است. که عموما…