دی ۱, ۱۴۰۱

پروپیونات سدیم چیست؟ چرا از پروپیونات سدیم استفاده میشود؟

پروپیونات سدیم چیست محققان پروپیونات، اسید چرب کوتاه زنجیره ای را که به عنوان مهارکننده کپک و ماده ضد قهوه‌ای شدن در غذاهایی تولید می‌شود که دارای ماندگاری نسبتاً طولانی هستند، مورد بررسی قرار دادند.غذاهایی که به احتمال زیاد حاوی پروپیونات هستند عبارتند از نان، ماکارونی، اسپردهای حاوی لبنیات و برخی از گوشت های فرآوری…