دی ۲۶, ۱۴۰۱

سوربیتان مونو لائورات (اسپن 20) | همه آنچه باید درباره Span20 بدانید

سوربیتان مونو لائورات چیست؟ سوربیتان مونو لائورات مخلوطی از استرهای تشکیل شده از اسید چرب لوریک اسید و پلی اول‌های حاصل از سوربیتول است.از جمله سوربیتان و ایزوسوربید، که به عنوان یک افزودنی غذایی، با شماره E493 مشخص می‌شود.لوریک اسید یا به طور سیستماتیک، دودکانوئیک اسید، یک اسید چرب اشباع با یک زنجیره اتم 12…