آذر ۱۵, ۱۴۰۱

مونو دی گلیسیرید چیست و چه استفاده ای دارد

مونو دی گلیسیرید چیست متشکل از اسیدهای چرب مرتبط با گلیسرول، مونو دی گلیسرید به خانواده گلیسریدها تعلق دارند.تری گلیسیریدها (چربی ها و روغن هایی که منابع چربی رژیم غذایی ما را تشکیل می دهند) به طور طبیعی توسط آنزیم های بدن ما متابولیزه می شوند تا مونو و دی گلیسریدها و اسیدهای چرب منفرد…