دی ۱۲, ۱۴۰۱

مالتودکسترین چیست و چه کاربردی دارد؟

مالتودکسترین چیست؟  عوارض و مزایای مصرف  یکی از عناصر موجود در بسیاری از غذاها مالتودکسترین است. مالتودکسترین در گرید مواد دارویی است که در بسته بندی های 25 کیلوگرمی ارائه میشودو به عنوان یک افزودنی رایج در بسیاری از غذاهای فرآوری شده می باشد. مالتودکسترین چگونه ساخته می شود؟ مالتودکسترین یک پودر سفید است که از…