آذر ۱۶, ۱۴۰۱

متیل اتیل کتون پراکسید

متیل اتیل کتون پراکسید یک پراکسید آلی با فرمول [C]2O2 است.MEKP یک مایع روغنی بی‌رنگ است.به طور گسترده‌ای در ولکانیزه کردن پلیمرها استفاده می‌شود.از واکنش متیل اتیل کتون و پراکسید هیدروژن به دست می‌آید. چندین محصول از این واکنش حاصل می‌شود که از جمله آن‌ها یک دایمر حلقوی است.دایمر خطی، رایج ترین است و این…