آذر ۲۱, ۱۴۰۱

معرفی هیدروسولفیت سدیم + کاربردهای این ماده

سولفات هر ترکیب شیمیایی حاوی یون –SO42 مربوط به اسید سولفوریک (H2SO4) است.سولفات‌ها نمک‌ها یا استرهای اسید سولفوریک هستند که با جایگزینی یک یا هر دو هیدروژن با یک فلز یا یک رادیکال مانند سولفات سدیم، Na2SO4 تشکیل می‌شوند.سولفات‌هایی که در آن‌ها هر دو هیدروژن جایگزین می‌شوند سولفات‌های معمولی نامیده می‌شوند. در ادامه با ما…