بهمن ۱۵, ۱۴۰۱

آشنایی با کلسیم کلراید و هرآنچه باید بدانید

کلسیم کلراید چیست؟ کلسیم کلراید از کجا تهیه کنم؟ کلرید کلسیم یک نمک کریستالی سفید و غیر آلی است که در آب بسیار محلول است.این می تواند با خنثی کردن اسید کلریدریک با هیدروکسید کلسیم یا به عنوان یک محصول جانبی از فرآیند Solvay برای تولید کربنات سدیم از واکنش آب نمک کلرید سدیم با…