بهمن ۱۲, ۱۴۰۱

سولفات آلومینیوم چیست | انواع کاربردهای آن در کشاورزی و …

سولفات آلومینیوم چیست برای خرید این محصول در کیسه های 25 کیلوگرمی با ما تماس بگیرید.اگر با سولفات آلومینیوم یا “آلوم” در یک عملیات صنعتی خاص کار می‌کنید، ممکن است از کاربردهای دیگر آن یا خواصی که آن را برای کاربردهای صنعتی، پزشکی و مصرف کننده بسیار مفید می‌کند، ندانید. ما فکر می‌کنیم آلوم یکی…

دی ۱۰, ۱۴۰۱

کالیفن یا رزین گام چیست و چه کاربردها و مصارفی دارد

کالیفون یا رزین گام چیست؟ کالیفون یا رزین کاج شیره برداشت شده از درخت کاج است.درختان کاج متعلق به خانواده Pinaceae هستند و در سراسر جهان از جمله آمریکای شمالی و جنوبی، آسیا، آفریقا و اروپا فراوان هستند.از درختان کاج برای شیره آن ها استفاده می شود که در چندین کاربرد صنعتی و دارویی استفاده…